Karviná 2040

Jsme přesvědčeni, že dobrá strategie je základem rozvoje města. Naší vizí je rozvíjet město tak, aby bylo jedním z nejlepších míst pro život. Místem, kde mohou lidé pracovat, sportovat, bavit se nebo jen tak odpočívat. Strategie nám vytyčuje cestu, po které se musíme vydat, abychom dosáhli cíle. 

 

Image a prosperita města

Změna vnímání image města je běh na dlouhou trať. Je nezbytné maximálně využívat moderních marketingových nástrojů v rámci města a celé aglomerace, ale také transformovat místní ekonomiku. Podpora vzdělávání, lokální ekonomiky a zavádění inovací je cestou, jak této změny dosáhnout.

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní

Otevřít Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní
Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu

Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu

Otevřít Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu
CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

Otevřít CEPIS – Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií
Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná

Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná

Otevřít Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviná
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská

Otevřít Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská

Služby města

Karviná má svým obyvatelům co nabídnout.
Ve městě jsou dostatečně zastoupeny veškeré služby - zdravotnictví, sociální péče, ale i kulturní či volnočasové aktivity. Město taktéž disponuje dostupným bydlením. V mnoha parametrech kvality života si Karviná stojí velmi dobře a tyto své silné stránky nadále rozvíjí, naopak v problematických oblastech systematicky pracuje na jejich odstraňování.

Veřejný prostor

Stav veřejného prostoru a životního prostředí se
v Karviné za poslední desetiletí významně proměnil k lepšímu. Díky transformaci města
a útlumu hornické činnosti došlo ke kultivaci veřejného prostoru a zkvalitnění životního prostředí. Výzvou do budoucna je nalezení vhodného využití pohornické krajiny, která nabízí celou řadu možností.

Udržitelná mobilita a bydlení

Karviná disponuje strategickou polohou a je jednou ze vstupních bran do České republiky.
Výjimečná poloha a dopravní dostupnost prostřednictvím všech základních forem dopravy pro město představuje komparativní výhodu, která může být využita ke zvýšení jeho atraktivity pro bydlení nebo podnikání. Především rezidenční funkce města v rámci okolního regionu představuje potenciál pro jeho rozvoj.

Menu